Menu Luk

GENERALFORSAMLING 2021

Vallensbæk Badminton afholder årets generalforsamling mandag d. 13. September kl. 20.00 i Vallensbæk Idrætscenter i kursuslokalet.

Denne generalforsamling er udskudt fra marts og gælder perioden marts 2021 – marts 2022.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – budget – samt forslag til kontingent for næste sæson.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Eventuelt.

/Bestyrelsen