Menu Luk

AFLYST – Generalforsamling 2020

AFLYST PGA COVID-19 MERE INFO FØLGER

Indkaldelse til generalforsamling

Vallensbæk Badminton – den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Vallensbæk Idrætscenter

Vallensbæk Badminton indkalder hermed til ordinær generalforsamling den 23. marts 2020 kl. 19.00 i Vallensbæk Idrætscenter.

Alle medlemmer samt forældre eller værge for medlemmer under 18 år har adgang til generalforsamlingen og alle medlemmer over 18 år er stemmeberettigede. Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Hvis du har forslag, der skal drøftes på generalforsamlingen skal de være formanden Henning Boe i hænde senest den 15. marts 2020 – formand@vallensbaek-badminton.dk

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab – budget – samt forslag til kontingent for næste sæson.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg til bestyrelsen.
  6. Eventuelt.

Vi glæder os til at se dig!

Mange hilsener

Bestyrelsen, Vallensbæk Badminton